KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC

KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC 

Thị Xã An Phước, Thị Trấn Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Quy mô:

 45 ha 

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể 

Project Fact

Chức Năng:

Khu Dân Cư