KHU DÂN CƯ SÀI GÒN SPORTS

KHU DÂN CƯ SÀI GÒN SPORTS

Phường An Phú, District 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Quy mô: 

73 ha

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể 

Liên Danh với RSP

Project Fact

Chức Năng:

Khu Dân Cư