KHU PHỨC HỢP AA COMPLEX

KHU PHỨC HỢP AA COMPLEX
Long An,  Việt Nam 

Quy Mô
13.2 ha
 

Dịch vụ:
Quy Hoạch Tổng Thể
Thiết Kế Ý Tưởng

 

 

Project Fact

Nét đặc trưng của dự án:

Văn phòng, Bán lẻ