KHU PHỨC HỢP SUỐI TIÊN TÂN CẢNG

KHU PHỨC HỢP SUỐI TIÊN TÂN CẢNG

Tân Cảng, Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh

Kích thước: 
200.000 sqm
 

Dịch vụ:
Quy Hoạch Tổng Thể

Thiết Kế Ý Tưởng

Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi

 

 

Project Fact