KHU PHỨC HỢP RESIDENT HILL

KHU PHỨC HỢP RESIDENT HILL 
Phú Quốc , Kiên Giang,  Việt Nam 

Quy mô: 
220,000sqm - 4 ha

Dịch vụ:

Thiết Kế Kiến Trúc / Kết Cấu / MEP/ Landscape

 

Project Fact