KHÁCH SẠN AVIATION VIỆT NAM

KHÁCH SẠN AVIATION VIỆT NAM

27 B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

GIẢI CAO NHẤT - CUỘC THI KIẾN TRÚC QUỐC TẾ 2008

 Liên danh với ARUP 

Quy mô:
76.936 m2 / 25 tầng, 400 phòng 

Dịch vụ:
Thiết Kế Ý Tưởng

 

Project Fact

Chức năng:

Khách sạn 5 sao 
Văn phòng 
Thương mại