THÀNH PHỐ MỚI NHƠN TRẠCH

THÀNH PHỐ MỚI NHƠN TRẠCH

Thành Phố Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Quy mô:

 600.94 ha 

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể

Liên Danh với Surbana

Project Fact

Chức Năng:
 

Khu Đô Thị