KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ECO PARK - VAN GIANG

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ECO PARK 

Thị Trấn Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

 

Quy mô:

  499 ha

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể

Nghiên Cứu Khả Thi

Project Fact

Chức Năng:

Khu Đô Thị Sinh Thái