KHU ĐÔ THỊ MỚI HIỆP HÒA

KHU ĐÔ THỊ MỚI HIỆP HÒA 

Thị Xã Hiệp Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Quy mô:

 694.65 ha

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể 

Liên Danh Với Surbana

 

Project Fact

Chức Năng:

Khu Đô Thị  Mới