INDOOR SPORT COMPLEX

INDOOR SPORT COMPLEX

District 2, Ho Chi Minh City, VietNam

 

Quy Mô:

15.391 sqm 

 

Dịch Vụ:

Thiết Kế Ý Tưởng

Project Fact

Chức Năng:

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 2

Thương Mại