THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Quy mô:

375 ha

 

Dịch vụ :

Quy Hoạch Tổng Thể / Thiết Kế Đô Thị

 

Project Fact

Chức năng:

Phát triển thành phố du lịch sinh thái đặc sắc ở tỉnh Đồng Nai.

Khám phá các khía cạnh nhằm bảo tồn các điều kiện tự nhiên, và đem đến chất lượng môi trường xanh.

 Khám phá các cách bảo vệ các điều kiện tự nhiên, để đảm bảo một môi trường chất lượng cao.

Một thiết kế xanh dựa trên sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ tiên tiến để tạo ra một không gian đặc biệt cho du lịch sinh thái.