ĐÔ THỊ THÔNG MINH LẠC HỒNG SMART CITY

THÀNH PHỐ THÔNG MINH LẠC HỒNG SMART CITY 

Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

 

Quy mô:

99 ha

 

Dịch vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể

Thiết Kế Kiến Trúc / Kết Cấu / MEP/ Landscape/Lighting

Project Fact