QUẢNG TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUẢNG TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, Việt Nam

GIẢI BA - KIẾN TRÚC QUỐC TẾ

Quy mô:

12 ha

Dịch vụ:

Thiết Kế Ý Tưởng

Project Fact

Chức năng:

Quảng Trường Trung Tâm Thành Phố