KHÁCH SẠN BOUTIQUE HÀM RỒNG - THIẾT KẾ NỘI THẤT

KHÁCH SẠN BOUTIQUE  HÀM RỒNG - THIẾT KẾ NỘI THẤT

Hàm rồng, Sapa, Việt Nam

Quy Mô:

3.300 m2 , 45 phòng

Dịch vụ:

Thiết Kế Nội Thất

Project Fact

Chức năng;

Khách sạn