THIẾT KẾ NỘI THẤT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ECOPARK

THIẾT KẾ NỘI THẤT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ECOPARK

Ecopark, Việt Nam

 

Quy mô

20.396 m2, 09 tầng

 

Dịch vụ:

Thiết kế nội thất

Project Fact

Đã hoàn thành 2019

Project Feature:

Văn phòng, Trung Tâm Hội  Nghị Quốc Tế, Khách Sạn, Trung Tâm Đào Tạo