Hồn thương hiệu

A T A là cụm từ ghép từ 3 chữ đầu tiên của 3 từ “Advanced Technology Architecture & Advanced Traditional Architecture” có nghĩa là áp dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với đặc thù truyền thống, địa phương để tạo nên các tác phẩm kiến trúc, đô thị có bản sắc văn hóa, đặc trưng, riêng biệt và liên tục đổi mới, đông thời mang lại cho khách hàng  lòng   tự  hào, niềm kiêu hãnh về đổi mới  và vượt trội.

Từ “Architects” nghĩa là “kiến trúc sư” nói về các nghệ nhân hoạt động về lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc gợi lên cho chúng ta về “Hồn người” .

Cụm từ ATA ARCHITECTS gợi lên cho chúng ta về một tập thể các nghệ nhân về nghệ thuật kiến trúc với khao khát đem lại niềm kiêu hãnh về sự sáng tạo, sự đổi mới, về nghị lực phi thường để thực hiện các hoài bão luôn muốn làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn biểu hiện bằng các tác phẩm kiến trúc, đô thị như là  gạch nối  giữa quá khứ-hiện tại –tương lai để niềm kiêu hãnh tiếp tục được duy trì mãi mãi vượt không gian và thời gian.

Điều này gợi cho chúng ta về “hồn nghề” và “hồn người” quyện lẫn vào nhau như một thể không tách rời.

Mỗi một vùng đất , địa phong, mỗi một đất nước đều có đặc thù về văn hóa, về các giá trị tinh thần, niềm tin,  điều kiện tự nhiên, về lịch sử, xâ hội, tính cách con người ...  Vì vậy kiến trúc và đô thị cũng phải mang các đặc trưng khác biệt.

Chính công nghệ tiên tiến kết hợp với đặc thù truyền thống địa phương tạo nên các kiến trúc khác biệt và hiện đại mang đậm bản sắc đặc thù không thể nhầm lẫn. Từ đó mà “hồn đất” và“hồn nước” phát sinh một cách tự nhiên và bay bổng như bản chất thực sự vốn có.