• Thiết kế sơ phát / Sơ bộ

  Thiết kế sơ phát / Sơ bộ

  Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng
  Nghiên cứu các ý tưởng thiết kế
  Nghiên cứu hình khối không gian tổng thế
  Phần tích dây chuyền hoạt động
  Phân tích các không gian làm việc và các hoạt động vận hành
  Dự kiến không gian sử dụng và diện tích
  Nghiên cứu không gian và phân khu chức năng
  Các yêu cầu kỹ thuật tổng quát
  Khái toán 
  Ý tưởng về giải pháp kế cấu và hệ thống cơ điện

  Ý tưởng tổng quát về cảnh quan và các đặc điểm kỹ thuật.
  Ý tưởng tổng quát về thiết kế không gian nội thất
  Nghiên cứu về lưu thông cho các đối tượng sử dụng
  Các nghiên cứu đặc biệt khác

 • Thiết lập nhiệm vụ thiết kế

  Thiết lập nhiệm vụ thiết kế

  Chiến lược phát triển tổng thể dự án -
  Kế hoạch và nhiệm vụ chức năng
  Các nhiệm vụ chi tiết về trang thiết bị
  Thu thập các dữ liệu hiện trạng
  Hội thảo cho việc xác định và thiết lập nhiệm vụ thiết kế
  Nghiên cứu về tổng mức đầu tư
  Nghiên cứu về tiến độ tổng thể dự án 
  Các hướng dẫn thiết kế
  Nghiên cứu chức năng các phòng ban và sơ đồ tổ chức 

 • Thiết kế kỹ thuật

  Thiết kế kỹ thuật

  Phát triển thiết kế kiến trúc dựa trên ý tưởng sơ bộ
  Nghiên cứu thiết kế các mặt đứng tòa nhà
  Nghiên cứu phát triển các vách kính mặt đứng
  Nghiên cứu  cảnh quan và các yếu tố nghệ thuật
  Nghiên cứu vật liệu và trình bày 
  Nghiên cứu và phát triển các hệ thống lưu thông và vận chuyển
  Khái toán 

 • Thiết Kế Chi Tiết

  Thiết Kế Chi Tiết

  Nghiên cứu và phát triển các chi tiết kiến trúc
  lựa chọn vật liệu và phê chuẩn
  Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết
  Các bản vẽ chi tiết thi công

   

 • Công Tác Giám Sát Tác Giả Và Các Dich Vụ Hỗ Trợ

  Công Tác Giám Sát Tác Giả Và Các Dich Vụ Hỗ Trợ

  Các dịch vụ tiền dự án

  Tiến độ chi tiết

  Đánh giá hiệu quả về kỹ thuật

  Giãm sát thiết kế thường xuyên tại công trường

  Giám sát tác giả định kỳ

  Xem xét và phê chuẩn các bản vẽ chệ tạo tại công trường

  Lựa chọn vật liệu và phê chuẩn

  Xem xét đánh giá sau khi hoàn công 

 • Thiết Kế Nội Thất

  Thiết Kế Nội Thất

  Nghiên cứu quy hoạch không gian chức năng
  Nghiên cứu dây chuyền hoạt động
  Nghiên cứu không gian làm việc
  Phân tích  các hoạt động và vận hành
  Nghiên cứu văn hóa và tổ chức
  Lựa chọn đồ đạc nội thất
  Lựa chọn vật liệu màu sắc
  Lựa chọn trang thiết bị và máy móc
  Công tác mỹ thuật
  Nghiên cứu về ngân sách 
  Nghiên cứu về tiến độ

 • Thiết Kế Đồ Họa

  Thiết Kế Đồ Họa

  Các ký hiệu hướng dẫn về kiến trúc
  Các bảng chỉ dẫn 
  Các bảng chỉ dẫn bên ngoài

 • Thiết Kế Kỹ Thuật Công Trình

  Thiết Kế Kỹ Thuật Công Trình

  Thiết kế hệ thống cơ điện từ giai đoạn sơ phác đến khi hoàn thành công trình
  Thiết kế kết cấu và hạ tầng kỹ thuật công trình từ giai đoạn sơ phác đến khi hoàn thành công trình