KHU DÂN CƯ LONG BÌNH TÂN

KHU DÂN CƯ LONG BÌNH TÂN

Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 

Quy mô:

 49.15 ha

 

Dịch Vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể

Project Fact

Chức Năng:

Khu Dân Cư