KHU THƯƠNG MẠI VÀ DU LICH ĐÔ THỊ VĂN GIANG - ECOPARK

KHU THƯƠNG MẠI VÀ DU LICH ĐÔ THỊ VĂN GIANG - ECOPARK
Thị trấn Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

GIẢI BA KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2007

 

Quy mô: 

499 ha

 

Dịch vụ:
Kiến Tạo Tầm Nhìn & Quy Hoạch Tổng Thể

 

Project Fact

Chức năng:

Đô Thị Thông Minh