Quảng trường Trung tâm Đà Nẵng

QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, Việt Nam

Đạt giải 3

Diện tích:

12 ha

 

Dịch vụ:

Thi thiết kế kiến trúc

Project Fact

Công viên nước, Quảng trường trung tâm, Quảng trường xanh, Trung tâm thương mại, mua sắm