Khách Sạn Hilton

KHÁCH SẠN HILTON 

05 Mê Linh, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Diện tích:

31,795 m2, 32 tầng
 

Dịch vụ:

Nghiên cứu khả thi / Thiết kế sơ phát / Thiết kế chi tiết

Project Fact

Tính năng dự án:

Khách sạn, bán lẻ