Nhà Thi Đấu Phan Đình Phùng

NHÀ THI ĐẤU PHAN ĐÌNH PHÙNG

08 Võ Văn Tần, HCMC, Vietnam

GIẢI NHẤT

5,000 chỗ ngồi

55,574 m2, 06 tầng

Dịch vụ:

Thi thiết kế kiến trúc 

Project Fact

Nhà thi đấu, Trung tâm huần luyện, cửa hàng