Công viên giải trí Sơn Tiến

Công viên giải trí Sơn Tiến

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Kích thước:

203 ha

 

Dịch vụ:

Quy hoạch tổng thể 1/500, 1/2000 / Nghiên cứu khả thi

Project Fact

Tính năng dự án:

Công viên giải trí, công viên nước, khách sạn, khu nghỉ mát, trung tâm mua sắm