ĐÔ THỊ CAO CẤP TÂN CẢNG COMPLEX

ĐÔ THỊ CAO CẤP TÂN CẢNG COMPLEX

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Quy Mô:

200.000 m2, 45 tầng

 

Dịch vụ:

Quy Hoạch Tổng Thể

Thiết Kế Ý Tưởng

Nghiên Cứu Khả Thi

Project Fact

Chức Năng:

Trung Tâm Giải Trí

Văn Phòng

Căn Hộ

Trung Tâm Mua Sắm